Rozpočet obce Myslejovice na rok 2017

Rozpočet obce na rok 2017

Zadání změny č.1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU MYSLEJOVICE

Dokument

Cestovní doklady pro děti

Cestovní doklady pro děti

Poplatek za komunální odpad

V roce 2016 dle vyhlášky č.2/2015 činí poplatek za svoz komunálního odpadu  400 Kč na osobu s trvalým pobytem v obci Myslejovice, Křenůvky a Kobylničky. Termíny pro úhradu poplatku :

I. pol. do 31.3.2016

II.pol do  31. 7. 2016

 Poplatek je možno uhradit na pokladně Obecního úřadu Myslejovice, Myslejovice 145, nebo převodem na č.ú. 1502006319/0800.