Schválený závěrečný účet DSO za rok 2017 - zveřejněno 29.6.2018

Závěrečný účet DSO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Výkaz FIN

 

GDPR - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO

Oznámení

Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Myslejovice

Oznámení

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 - Sdružení obcí

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018

Zadání změny č.1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU MYSLEJOVICE

Dokument

Cestovní doklady pro děti

Cestovní doklady pro děti

Poplatek za komunální odpad

V roce 2018 dle vyhlášky č.2/2015 činí poplatek za svoz komunálního odpadu  400 Kč na osobu s trvalým pobytem v obci Myslejovice, Křenůvky a Kobylničky. Termíny pro úhradu poplatku :

I. pol. do 31.3.2018

II.pol do  31. 7. 2018

 Poplatek je možno uhradit na pokladně Obecního úřadu Myslejovice, Myslejovice 145, nebo převodem na č.ú. 1502006319/0800.