Úřední deska - nové

Poplatek za komunální odpad

V roce 2018 dle vyhlášky č.2/2015 činí poplatek za svoz komunálního odpadu  400 Kč na osobu s trvalým pobytem v obci Myslejovice, Křenůvky a Kobylničky. Termíny pro úhradu poplatku :

I. pol. do 31.3.2018

II.pol do  31. 7. 2018

 Poplatek je možno uhradit na pokladně Obecního úřadu Myslejovice, Myslejovice 145, nebo převodem na č.ú. 1502006319/0800.

 

 Zveřejněno    Sejmuto   Dokument
 11.7.2018 30.7.2018   Veřejná vyhláška - stanovení lhůty 
 11.7.2018 30.7.2018  Veřejná vyhláška
 Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2019 - 2021
 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2019 2021
 28.3.2018  Střednědobý výhled rozpočtu DSO na rok 2019 -2020
 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO na rok 2019 - 2020
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 2017
 3.7.2018  Příloha k účtu
 3.7.2018  Výkaz zisku a ztrát
 3.7.2018  Rozvaha 
 3.7.2018  Výkaz FIN
 11.6.2018  Závěrečný účet DSO
 11.6.2018  Závěrečný účet obce 2017
 11.6.2018  Přehled o přijatých dotacích
 11.6.2018  Rozvaha
 11.6.2018  Výkaz zisku a ztráty
 11.6.2018  Příloha k účtu
 11.6.2018  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
 10.5.2018  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 14.2.2018  Výkazy ZŠ a MŠ Myslejovice
 30.4.2018  Rozpočtové opatření 01/2018
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů GDPR 
 20.4.2018  Schválený rozpočet na rok 2018
 25.3.2018  Návrh rozpočtu DSO na rok 2018 
 1.1.2018  Oznámení o zveřejnění dokumentů obce
 1.6.2017  1.7.2017  Zadání změny č.1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU MYSLEJOVICE Dokument